Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy, będącej lokalną grupą Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!”, organizacji pożytku publicznego , której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (KRS 0000135274),