Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 1/5311/2012 z dnia 27.07.2012 r. wydanego przez Burmistrza Krasnegostawu została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 18.08.2012-19.08.2012na terenie Gminy Miejskiej Krasnystaw.

 1. Suma zebranych ofiar pieniężnych – datków do puszek kwestorskich oraz sprzedaży przedmiotów i usług wyniosła łącznie: 316,50 zł,

 2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0 zł.

 3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 316,50 zł,

 1. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
  z wymienieniem wykonanych zadań:

  cel:
  nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! w szczególności interwencje w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt, zabiegi weterynaryjne i karmę dla zwierząt bezdomnych, porzuconych czy będących ofiarą ludzkiego okrucieństwa oraz promowanie adopcji zwierząt (ulotki, plakaty)

  W ramach realizacji tego celu zakupiono:

– usługi weterynaryjne – profilaktyka (sterylizacja, odrobaczanie, odpchlanie)  na kwotę 208,50 zł

– tusz czarny i kolorowy do drukarki z przeznaczeniem na wydruk ulotek i ogłoszeń  na kwotę 108,00 zł

Sprawozdanie z wyników zbiórki ukazało się w Echu Krasnegostawu Nr 38/2012

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *