Opinia o projekcie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” na terenie gminy Fajsławice

Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy!,  w przedmiocie projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Fajsławice.
Program jest sformułowany w sposób bardzo ogólny, sprowadzając się do wypunktowania obligatoryjnych punktów z Art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt, bez dokładniejszego wyjaśnienia, jak będą one realizowane w praktyce. Pomija taki sposób zapobiegania bezdomności zwierząt, jakim jest sterylizacja/ kastracja zwierząt – przewiduje się obligatoryjną sterylizację/ kastrację tylko zwierząt umieszczanych w schronisku (Rozd. IV ), co jest wymogiem ustawowym, natomiast nie uwzględnia możliwości promocji sterylizacji/ kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy. Taką promocją byłaby cześciowa refundacja kosztów w/w zabiegów. Wybiórcze kastrowanie pojedyńczych zwierząt nie ograniczy rozmiaru bezdomości, kastracja zwierząt przyniesie efekty tylko wówczas, gdy będzie powszechna i dobrze nagłośniona.
Innym sposobem ograniczania bezdomności zwierząt jest elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt domowych, w szczególności psów oraz utworzenie bazy danych zaczipowanych psów. Czipowanie zwierząt domowych może maksymalnie ograniczyć liczbę zwierząt bezdomnych, jak wskazują doświadczenia innych krajów. Należy dążyć do sytuacji, gdy każde zwierzę domowe będzie zaczipowane, a dane właściciela umieszczone w bazie danych.
Wbrew pozorom system nie jest drogi (cena jednego czipa wynosi ok. 25 zł, wpisu do krajowego rejestru mogą wprowadzać lekarze weterynarii przy okazji czipowania).
System ten pozwoli:
– łatwo odnaleźć właściciela w przypadku zagubienia zwierzęcia,
uniknąć porzucania zaczipowanych zwierząt,
kontroli zwierząt oddanych do schroniska lub azylu.

Procedura wyłapywania zwierząt bezdomnych opisana w Rozdziale III przewiduje umieszczenie ich od razu w schronisku. Chcemy zwrócić uwagę, że bardziej efektywne i ekonomiczne mogłoby być utworzenie na terenie gminy tymczasowego azylu dla zwierząt i poszukiwanie ich dotychczasowych właścicieli lub osób chętnych do adopcji przed odesłaniem zwierzęcia do schroniska. W sytuacji braku schroniska na terenie powiatu krasnostawskiego wywiezienie zwierzęcia do odległego schroniska znacząco zmniejsza szanse odnalezienia go przez dotychczasowego właściciela lub adoptowania, a gmina ponosi koszt zapewnienia miejsca w schronisku.
W programie praktycznie pominięto potrzebę edukacji, tymczasem tylko podniesienie wiedzy i zmiana postaw ludzi umożliwi trwałe rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt. Ważne byłoby ponadto zintegrowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie powiatu krasnostawskiego.
Program uwzględniający sterylizację, czipowanie oraz edukację i promowanie adopcji byłby kompleksowy i umożliwiał realne rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt. Jednak ostatni rozdział dotyczący proponowanego finansowania budzi wątpliwości, czy Gmina w ogóle chce ten problem rozwiązać. Przeznaczenie na realizację programu środków w wysokości 6 tys. zł oznacza, że w praktyce nie będzie on realizowany. Wymieniona kwota umożliwi przykładowo umieszczenie w schronisku 4 psów, nie mówiąc o zapewnieniu środków na realizację pozostałych założeń programu. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu uchwały mowa jest o tym, że skala bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice jest duża. Apelujemy więc o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację programu, tak by realnie wpłynąć na zmniejszenie bezdomności zwierząt.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *