Zakończyliśmy realizację projektu „Bezdomność zwierząt odpowiedzialnością ludzi”

Krasnostawska Grupa Fundacji VIVA! zrealizowała w roku 2013 projekt „Bezdomność zwierząt odpowiedzialnością ludzi” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt, obowiązkach ich właścicieli oraz utrzymaniu porządku i czystości posesji”, współfinansowany ze środków budżetu Miasta Krasnystaw.
Naszymi celami było: upowszechnienie wiedzy o zaletach sterylizacji psów i kotów, korzyściach z czipowania psów oraz zwiększenie społecznego zainteresowania adoptowaniem bezdomnych zwierząt. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności właściciela za zwierzę domowe, rozwianie mitów dotyczących zabiegów sterylizacji i czipowania. A także promowanie wolontariatu na rzecz zwierząt oraz wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt, ich prawidłowej pielęgnacji.
Cele te zostały zrealizowane poprzez:
– wykonanie i kolportaż dwóch ulotek: promującej sterylizację psów i kotów i ulotki: „Adoptuj / Nie kupuj” oraz plakatu: „Dbaj, Jesteś Odpowiedzialny”,
– przeprowadzenie 12 zajęć edukacyjnych pt. „Pomagamy zwierzętom” w szkołach w Krasnymstawie,
– zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół w Krasnymstawie pt. „Troszczę się o zwierzęta”,
– zorganizowanie wyjazdu dla młodzieży (12 osób) do schroniska dla zwierząt w Nowodworze k.Lubartowa, by promować adoptowanie psów oraz wolontariat,
– przygotowanie i przekazanie do lokalnych mediów materiałów dotyczących tematyki sterylizacji psów i kotów, czpiowania, adoptowania zwierząt.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *