Opinia o projekcie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” na terenie gminy Gorzków

Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy! w przedmiocie projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Gorzków.

W Rozdziale III §8 pkt. 3 proponujemy wykreślić słowa „w ilości 1 szt. w ciągu roku”, gdyż właśnie osoby opiekujące się większą ilością zwierząt (czasem przygarniętych lub podrzuconych) mają większą trudność w kontrolowaniu ich rozmnażania. Wybiórcze kastrowanie pojedyńczych zwierząt nie ograniczy rozmiaru bezdomości, kastracja zwierząt przyniesie efekty tylko wówczas, gdy będzie powszechna i dobrze nagłośniona.

Program pomija taki sposób zapobiegania bezdomności zwierząt, jakim jest elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt domowych, w szczególności psów oraz utworzenie bazy danych zaczipowanych psów. Proponujemy dopisać w Rozdziale II §7 dotyczący elektronicznego znakowania zwierząt, w którym znalazłyby się stosowne zapisy o dofinansowaniu do czipowania, miejscu i procedurze wypełniania dokumentów itp.

Czipowanie zwierząt domowych oraz bezdomnych psów i kotów może maksymalnie ograniczyć liczbę zwierząt bezdomnych, jak wskazują doświadczenia innych krajów. Należy dążyć do sytuacji, gdy każde zwierzę domowe będzie zaczipowane, a dane właściciela umieszczone w bazie danych.

Wbrew pozorom system nie jest drogi (cena jednego czipa wynosi ok. 25 zł, wpisu do krajowego rejestru mogą wprowadzać lekarze weterynarii przy okazji czipowania).

System ten pozwoli:

– łatwo odnaleźć właściciela w przypadku zagubienia zwierzęcia,

  • uniknąć porzucania zaczipowanych zwierząt,
  • kontroli zwierząt oddanych do schroniska lub azylu.

Procedura wyłapywania zwierząt bezdomnych opisana w Rozdziale II przewiduje umieszczenie ich od razu w schronisku. Chcemy zwrócić uwagę, że bardziej efektywne i ekonomiczne mogłoby być utworzenie na terenie gminy tymczasowego azylu dla zwierząt i poszukiwanie ich dotychczasowych właścicieli lub osób chętnych do adopcji przed odesłaniem zwierzęcia do schroniska. W sytuacji braku schroniska na terenie powiatu krasnostawskiego wywiezienie zwierzęcia do odległego schroniska znacząco zmniejsza szanse odnalezienia go przez dotychczasowego właściciela lub adoptowania, a gmina ponosi koszt zapewnienia miejsca w schronisku.

W programie zaznaczono potrzebę edukacji, jednak jest ona mało wyeksponowana. Ważne byłoby ponadto zintegrowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie powiatu krasnostawskiego.

Program uwzględniający sterylizację, czipowanie oraz edukację i promowanie adopcji byłby kompleksowy i umożliwiał realne rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt. Jednak ostatni rozdział dotyczący proponowanego finansowania budzi wątpliwości, czy Gmina w ogóle chce ten problem rozwiązać. Przeznaczenie na realizację programu środków w wysokości 1 tys. zł oznacza, że w praktyce nie będzie on w ogóle realizowany, bo jest to kwota, która nie zapewni umieszczenia nawet jednego psa w schronisku, a w przypadku przeznaczenia jej na sterylizację wystarczyłaby na pokrycie kosztów zaledwie kilku takich zabiegów (sterylizacja kotki to koszt ok. 120 zł, suczki 160 zł). Tymczasem bez zastosowania masowej kastracji psów i kotów problem związany z ich bezdomnością będzie narastał. Apelujemy więc o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację programu.

 

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *