Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy! o projekcie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ” w gminie Żółkiewka.

Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy! w przedmiocie projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Żółkiewka.

W Rozdziale II §5 pkt. 3 proponujemy wykreślić słowa „w ilości 1 szt. w ciągu roku”, gdyż właśnie osoby opiekujące się większą ilością zwierząt (czasem przygarniętych lub podrzuconych) mają większą trudność w kontrolowaniu ich rozmnażania. Wybiórcze kastrowanie pojedyńczych zwierząt nie ograniczy rozmiaru bezdomości, kastracja zwierząt przyniesie efekty tylko wówczas, gdy będzie powszechna i dobrze nagłośniona.

Program pomija taki sposób zapobiegania bezdomności zwierząt, jakim jest elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt domowych, w szczególności psów oraz utworzenie bazy danych zaczipowanych psów. Proponujemy dopisać w Rozdziale II §6 dotyczący elektronicznego znakowania zwierząt, w którym znalazłyby się stosowne zapisy o dofinansowaniu do czipowania, miejscu i procedurze wypełniania dokumentów itp.

Czipowanie zwierząt domowych oraz bezdomnych psów i kotów może maksymalnie ograniczyć liczbę zwierząt bezdomnych, jak wskazują doświadczenia innych krajów. Należy dążyć do sytuacji, gdy każde zwierzę domowe będzie zaczipowane, a dane właściciela umieszczone w bazie danych.

Wbrew pozorom system nie jest drogi (cena jednego czipa wynosi ok. 25 zł, wpisu do krajowego rejestru mogą wprowadzać lekarze weterynarii przy okazji czipowania).

System ten pozwoli:

– łatwo odnaleźć właściciela w przypadku zagubienia zwierzęcia,

  • uniknąć porzucania zaczipowanych zwierząt,
  • kontroli zwierząt oddanych do schroniska lub azylu.

Procedura wyłapywania zwierząt bezdomnych opisana w Rozdziale III przewiduje umieszczenie ich od razu w schronisku. Chcemy zwrócić uwagę, że bardziej efektywne i ekonomiczne mogłoby być utworzenie na terenie gminy tymczasowego azylu dla zwierząt i poszukiwanie ich dotychczasowych właścicieli lub osób chętnych do adopcji przed odesłaniem zwierzęcia do schroniska. W sytuacji braku schroniska na terenie powiatu krasnostawskiego wywiezienie zwierzęcia do odległego schroniska znacząco zmniejsza szanse odnalezienia go przez dotychczasowego właściciela lub adoptowania, a gmina ponosi koszt zapewnienia miejsca w schronisku.

W programie zaznaczono potrzebę edukacji, jednak jest ona mało wyeksponowana. Ważne byłoby ponadto zintegrowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie powiatu krasnostawskiego.

 

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *