Konkurs plastyczny „Troszczę się o zwierzęta”

Krasnostawska Grupa Fundacji VIVA! organizuje konkurs w ramach projektu „Bezdomność zwierząt odpowiedzialnością ludzi”, realizowanego ze środków budżetu Miasta Krasnystaw.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krasnystaw.

Uczniowie przygotowują płaskie prace plastyczne z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych w formacie nie większym niż 70 x 50 cm. Projekty graficzne wykonane na komputerze muszą być wydrukowane w formacie A4 lub A5. Możliwe jest także wykorzystanie fotografii.

Prace powinny w ciekawy sposób poruszać problematykę opieki nad zwierzętami. Prace muszą być wykonane w pełni samodzielnie i nie mogą być wcześniej publikowane.

Praca zgłoszona na konkurs powinna na odwrocie zawierać czytelną informacje o następującej treści: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy lub mail.

Prace wraz z informacjami o uczestniku konkursu i o placówce oświatowej należy złożyć do dnia 13 października 2013 r. na adres:

 Krasnostawska Grupa Fundacji VIVA!

Alicja Barcikowska Lubelska 31, 22-375 Izbica

z dopiskiem: „Troszczę się o zwierzęta”

Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury, złożone z przedstawicieli Krasnostawskiej Grupy Fundacji VIVA!

Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia i dyplomy.

Zapraszamy do udziału 🙂

Regulamin konkursu tutaj.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *