Miesiąc: styczeń 2013

1% pomoże nam pomagać

Rok 2012 był pierwszym rokiem działalności Krasnostawskiej Grupy Fundacji VIVA! W tym roku udało nam się między innymi: • dofinansować sterylizację dla 3 suk i 5 kotek; •
Więcej